Jak dostać się do policji?

Dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszy się praca w Policji. Mimo, iż nie jest to łatwe zajęcie to zapewnia gwarantowaną wysoką pensję na początek oraz wcześniejszy od przeciętnego wiek emerytalny. Dostanie się do tej formacji mundurowej nie jest jednak tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać. Każdy kto posiada średnie wykształcenie może złożyć stosowne dokumenty i oczekiwać zaproszenia na egzamin.

Pierwszą częścią jest test wiedzy. Składa się on z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że każde pytania posiada cztery potencjalne warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest właściwy. Pytania dotyczą wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Nie jest to test selekcyjny, więc każdy uczestnik przechodzi automatycznie do następnego etapu. Nie należy go jednak lekceważyć, ponieważ zdobyte punkty mają znaczenie w końcowym rankingu, który decyduje o przyjęciu do służby.

Drugim etapem rekrutacji jest test sprawności fizycznej. Sprawdzana jest tutaj szybkość, zwinność i wytrzymałość, a polega na pokonaniu wyznaczonego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Sprawnościowe testy do Policji obejmują takie ćwiczenia jak przewroty w przód i w tył, skok przez płotki i skrzynię, rzut piłką lekarską czy skłony na mięśnie brzucha.

Obowiązkowym elementem są również badania psychologiczne. Sprawdzają one intelektualne i osobowościowe predyspozycje do pracy w Policji. Przeprowadzany jest metodą MultiSelect. Pierwszą częścią jest indywidualny test komputerowy. Następnie dochodzi do rozmowy z psychologiem, która dotyczy postaw i doświadczeń zainteresowanego.

Kandydat, który przejedzie pomyślnie test sprawnościowy i badania psychologiczne, dzięki zdobytym punktom zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata oraz jego motywacji do podjęcia policyjnej służby. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej pozwala skierować pretendenta na badania lekarskie przed komisją.

Ostatnim etapem jest lista rankingowa. To na jej podstawie komenda wybiera nowych adeptów spośród osób, które zaliczyły wszystkie wcześniejsze. Zarówno test wiedzy, sprawności jak i badania fizyczne i psychologiczne oraz rozmowa kwalifikacyjna są elementami punktowanymi, dlatego wszystkie mogą zaważyć na przyjęciu do służby. Trzeba również pamiętać, że brak odpowiedzi ze strony komendy nie oznacza, że dany kandydat nie może zostać przyjęty w przyszłości. Osoby ze słabszym wynikiem mogą dostać się w późniejszym terminie, gdy zostanie uruchomiony nowy nabór. Aktualnie Policja nie przeżywa tak dużego oblężenia jak jeszcze kilka lat temu, dlatego też warto spróbować swoich sił w rekrutacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?